Hotel Pure White Design Prague ****, Praha - save 60%